Termeni și condiții


Elemente definitorii și de identitate

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul TUDOR-ART.COM implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

TUDOR-ART.COM este administrat de societatea comercială DAN TUDOR srl, cu sediul în România, Râmnicu Vâlcea, Splaiul Independenței 9, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J38/291/2000, CUI: RO13449363.

TUDOR-ART.COM își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții, precum și orice alte modificări în site-ului www.tudor-art.com, fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.


Obligațiile de înregistrare ale utilizatorului

Pentru a putea cumpăra produse și servicii, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul www.tudor-art.com.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, care să pună în bună funcțiune atât relațiile comerciale cât și comunicarea dintre părți.

În situația în care TUDOR-ART.COM constată că această obligație a fost încălcată, își rezervă dreptul de a bloca  accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.


Preț și modalități de plată

Prețurile prezentate includ TVA: 19%, pentru abonament și 5%, pentru cărți.

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare.

Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului, sau prin credit/debit card, la plasarea comenzii on-line. Abonamentele pot fi plătite și prin virament bancar sau mandat poștal.


Informații privitoare la livrare

Termenul de expediție este de maxim 1 zi lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința TUDOR-ART.COM. În ziua expedierii coletului, cumpărătorul va fi înștiințat prin e-mail sau telefonic.

Taxele de livrare  sunt calculate cu taxă pe valoare adaugată (TVA) inclus și sunt 20 LEI, pentru România, și 10 EUR/15 USD, pentru alte țări.

Livrarea se face prin Poșta Română (PrioriPost), la domiciliul clientului, în termen de 2 zile lucrătoare de la expedierea comenzii, în România (7-10 zile în alte țări). Coletul poate fi preluat de oricare membru al familiei.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de TUDOR-ART.COM revine societății de curierat sau transportatorului, conform legislației în vigoare.

Abonamentele de utilizare a băncii de date TUDOR-ART.COM intră în vigoare din momentul efectuării plății. Accesul este comunicat clientului prin e-mail, împreună cu datele de acces, tipul și durata abonamentului.


Drepturile de autor (copyright)

Întregul conținut al site-ului www.tudor-art.com, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și alte date, precum și know-how, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, înregistrări ale numelor de domenii, este proprietatea societății comerciale DAN TUDOR srl sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea, fără acord scris, a oricăror elemente de pe site-ul www.tudor-art.com sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.


Prelucrarea datelor cu caracter personal și politica de confidențialitate

Prin completarea datelor de client în formularul de comandă, utilizatorul declară că acceptă necondiționat ca datele personale să fie incluse în banca de date a clienților. Astfel, TUDOR-ART.COM poate comunica cu clienții săi, poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente, prin newsletter periodic, și poate trimite felicitări sau alte mesaje speciale.

Datele cu caracter personal nu vor putea fi dezvăluite, fără consimțământul utilizatorului, decât în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată, la cerere fundamentată juridic de: bănci implicate în plăți on-line, organisme internaționale de carduri și furnizori de servicii/produse, respectiv instituții abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001, utilizatorii TUDOR-ART.COM au următoarele drepturi: a)  Dreptul la informare (art.12); b)  Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date; c)  Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau a prelucrărilor nelegale; transformarea datelor personale nelegale în date anonime; notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b); d)  Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări; e)  Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate; f)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).


Responsabilități privind produsele

Societatea comercială DAN TUDOR srl nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagubă apărută prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000 (vezi Renunțare și returnare)


Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel); b) telecopiator (fax); c) adresă de poștă electronică (e-mail).

Art. 2. Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță, în afara celor prevăzute la art. 1, nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță:

a) imprimat neadresat; b) imprimat adresat; c) scrisoare tipizată; d) publicitate tipărită cu bon de comandă; e) catalog; f) telefon cu intervenție umană; g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext); h) radio; i) videofon (telefon cu imagine); j) videotext (microordinator, ecran tv cu tastatură sau ecran tactil); k) poștă electronică (e-mail); l) telecopiator (fax); m) televiziune (teleshopping).


Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între utilizator și societatea comercială DAN TUDOR srl. În cazul unor eventuale conflicte între societatea comercială DAN TUDOR srl și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea produselor și serviciilor oferite de TUDOR-ART.COM.

Ultima actualizare: 1 ianuarie 2017